Ragn -Sells Polska sp. zo.o.

Ragn -Sells Polska sp. zo.o.

Ragn -Sells Polska sp. zo.o.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Adwokat Klaudia Semeniuk świadczyła pomoc prawną na rzecz spółki Ragn- Sells Polska spółka z o.o. od 2001 roku to jest przez cały czas jej funkcjonowania na rynku polskim. 

W ramach swoich obowiązków prowadziła szereg spraw windykacyjnych, a także spraw o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Niejednokrotnie z sukcesem występowała przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej spółka skutecznie radziła sobie z problemami jakie przedsiębiorcom sprawiają niejednoznaczne  przepisy i niejednolite orzecznictwo sądów. 

Agnieszka Pankau

członek Zarządu spółki Ragn -Sells Polska sp. zo.o.

POLDEK Polikowscy sp. j.

POLDEK Polikowscy sp. j.

POLDEK Polikowscy sp. j.

Adwokat Klaudia Semeniuk świadczy pomoc prawną na rzecz spółki Poldek Polikowscy spółka jawna.

Dzięki skuteczności podjętych przez Panią mecenas działań, Spółka odzyskała szereg trudno ściągalnych należności od nierzetelnych dłużników.

Ponadto bieżąca pomoc prawna jest niezbędna do interpretacji skomplikowanych przepisów administracyjnych i z zakresu prawagospodarczego .

Umiejętnościnegocjacyjne Pani mecenas często umożliwiły zakończenie sporów jeszcze na etapie przedsądowym. 

Jakub Polikowski

Współwłaściciel spółki POLDEK Polikowscy sp. j.

Piotr S.

Piotr S.

Piotr S.

Sprawa rozwodowa

Adwokat Klaudia Semeniuk dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu szybko i sprawnie przeprowadziła w moim imieniu sprawęrozwodową. Dzięki skutecznym negocjacjom udało się załagodzić szereg konfliktów jakie wiązały się z tym procesem . Jej dyspozycyjność oraz zrozumienie dla mojego trudnego położenia bardzo pomogły mi w tamtym czasie.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. zo.o.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. zo.o.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. zo.o.

Pani adwokat Klaudia Semeniuk świadczy od 11 lat pomoc prawną na rzecz Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej spółka z o.o.

W ramach współpracy kancelaria Pani mecenas podejmuje się interesującychwyzwańzwiązanych
z prowadzeniem spraw o charakterzegospodarczym.

Skalaoraz zakres działalnościSpółki wymaga od pełnomocnika nieustannego pogłębiania wiedzy
z wielu obszarów w których działamy m.in.: wspólnej polityki rolnej i rybackie, polityki regionalnej UE, środków strukturalnych, zakładania i przekształcania firm czy też edukacji.

Merytoryczne i jednocześnie metodyczne podejście pełnomocnika do każdej sprawy ułatwia mi,jako Prezesowi Spółki, podejmowanie decyzji, z uwzględnieniem konsekwencji prawnych i w oparciu
o najaktualniejszą wiedzę, przy jednoczesnym niskim zaangażowaniu własnym.

Daniel Owczarek

Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej sp. zo.o.

Joanna C.

Joanna C.

Joanna C.

Sprawy rodzinne

Adwokat Klaudia Semeniuk pomogła mi w bardzo trudnym momencie mojego życia.Doświadczenie zawodowe Pani mecenas ułatwiło mi podjęcie właściwych decyzji, a umiejętności negocjacyjne sprawiły, iż wszystkie sprawy zakończyły się korzystną dla mnie ugodą .

Katarzyna M.

Katarzyna M.

Katarzyna M.

Adwokat Klaudia Semeniuk zajęła się sprawą mojego kredytu frankowego.

W szybkim czasie udało się uzyskać decyzję Sądu co do tego, iż na czas trwania procesu nie muszę spłacać wysokich rat kredytu.

Podejście Pani mecenas do sprawy, szybkości działania oraz prawidłowe decyzje procesowe spowodowały, iż odczuwam ogromną ulgę finansową w tym trudnym czasie pandemii.