Szkoła a Covid

Szkoła a Covid

Szkoła a Covid

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. nowelizującym wcześniejsze regulacje w przedmiotowym zakresie, szkoła ma obowiązek prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedmiotowy obowiązek dotyczy szkół podstawowych oraz szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i obejmuje dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, w okresie od dnia 22 marca 2021 do dnia 15 kwietnia 2021. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

W przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000050201.pdf

“Dowód osobisty proszę ……”

“Dowód osobisty proszę ……”

“Dowód osobisty proszę ……”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Wyrokiem z dnia 4 marca 2021r. Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że policja nie może bez uzasadnionej przyczyny legitymować obywateli biorących udział w zgromadzeniach. Sprawa w szczecińskim sądzie była efektem protestu, jaki zorganizowano rok temu pod bramą seminarium duchownego w Szczecinie po premierze filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. Protest miał milczący przebieg, ale jego uczestnicy zostali wylegitymowani przez policję. 

https://adwokatks.pl/wp-admin/