Dziecko samo w domu-od kiedy

Dziecko samo w domu-od kiedy

Dziecko samo w domu-od kiedy

Często pojawia się pytanie, kiedy możemy zostawić dziecko bez opieki. Ile lat może mieć dziecko, by zostało samo w domu? Czy i kiedy dziecko można zostawić pod opieką starszego rodzeństwa? W kodeksach nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, istnieją jednak paragrafy, którymi możemy się zasugerować. Według prawa bez nadzoru nie powinniśmy zostawiać dzieci do lat siedmiu. Paragraf 6 artykułu 82 kodeksu wykroczeń mówi: “kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Z kolei art. 106 kodeksu wykroczeń mówi o tym, że “kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”.Przedstawiony czyn zabroniony jest zazwyczaj oceniany indywidualnie. Trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, czym jest okoliczność niebezpieczna dla zdrowia człowieka. Teoretycznie, pozostawienie dziecka w domu nie musi zostać zakwalifikowane w ten sposób, chyba że w trakcie nieobecności rodzica doszło do groźnych zdarzeń. Ich charakter może być jednak wszelaki – za niebezpieczną okoliczność wskazuje się chociażby dostęp do kuchenki gazowej .Kiedy więc dzieci mogą zostać same w domu? Zgodnie z przepisami, jest to możliwe wówczas, gdy ukończą one 7. rok życia. Eksperci wskazują jednak na graniczny wiek wynoszący 10, a nawet 13 lat. Warto nadmienić jeszcze, że w przypadku osób niepełnosprawnych, rozgraniczenie wieku nie obowiązuje. Czy starsze dzieci mogą zajmować się młodszymi? Niektórzy rodzice opiekę nad dzieckiem powierzają na przykład starszemu rodzeństwu. Czy jednak to legalne, by nastolatek opiekował się młodszym bratem lub siostrą pod nieobecność dorosłych? Tu również nie ma konkretnych paragrafów. Opierać możemy się m.in. kodeksie cywilnym. Mówi on o tym, że między 13 a 18 rokiem życia małoletni ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Po ukończeniu 13 lat, ponosimy odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Można więc założyć, że skoro nastolatek w tym przedziale wiekowym może podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność (w ograniczonym zakresie), może także opiekować się młodszym rodzeństwem.

Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją

Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją

Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją

Adam Bodnar przyłączył się do sprawy zainicjowanej w Trybunale Konstytucyjnym przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uznanie niekonstytucyjności przepisów dotyczących zatrzymywania praw jazdy na mocy decyzji starosty, gdy kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Rzecznik kwestionuje automatyzm takich decyzji “na podstawie niezweryfikowanych ustaleń policji i bez wyjaśniania przez starostę”.

Chodzi o zatrzymywanie prawa jazdy na trzy miesiące, z rygorem natychmiastowej wykonalności, przez starostę, gdy kierowca przekracza o więcej niż 50 km/h dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Jedynym dowodem tego jest informacja organu kontroli ruchu drogowego, najczęściej policji (np. zdjęcie fotoradaru) – co według pierwszej prezes SN narusza Konstytucję RP.

“Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna wskazywał na problem. Jego zdaniem przepisy prowadzą do naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji), którego elementem jest prawo do sprawiedliwej procedury, oraz do naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji)” – zaznaczono w środowym komunikacie zamieszczonym na stronie Biura RPO.

Rzecznik zwrócił uwagę, że wskazania radarów mogą być mylne. “Obywatele kwestionują też, by to oni kierowali pojazdem w chwili zrobienia zdjęcia fotoradarem” – dodał.

Zmiany w ograniczeniach wjazdu do Niemiec

Zmiany w ograniczeniach wjazdu do Niemiec

Zmiany w ograniczeniach wjazdu do Niemiec


Polska zniknęła z niemieckiej listy obszarów ryzyka epidemicznego co oznacza, że niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec przy przekraczaniu granicy lądowej nie trzeba będzie rejestrować wjazdu i wykonywać testu. Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna przy wjeździe z Polski została zniesiona.

uwaga : obowiązki pokazania negatywnego testu lub odbycia kwarantanny dotyczą osób, które w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Niemiec znajdowały w krajach ryzyka. Polska takim krajem była do 29 maja, zatem w praktyce ułatwienia wejdą w życie od 8 czerwca.

Niezależnie od tego negatywny wynik testu muszą okazać wszyscy pasażerowie przylatujący do Niemiec na pokładzie samolotów. Ten wymóg będzie więc nadal obowiązywać osoby, które latają z Polski do Niemiec.

Powyższy warunek nie dotyczy dzieci do 6. roku życia, a przy locie z Polski również osób zaszczepionych  (14 dni od podania ostatniej dawki) oraz ozdrowieńców (28 dni lub 6 miesięcy po pozytywnym wyniku testu PCR). 

Wyniki testów i zaświadczenia powinny być w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Mandaty karne będą wyższe

Mandaty karne będą wyższe

Mandaty karne będą wyższe

Od początku maja Urzędy Skarbowe będą mogły nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie, może okazać się, że np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Mandaty karne będą wyższe

Chodzi o art. 48 par. 2 kodeksu. Zgodnie z jego aktualną wersją, mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 5,6 tys. zł.

Od 1 maja mandatem karnym można będzie nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść maksymalnie 14 tys. zł. – to dwa i pół razy więcej niż obecnie.

Karę grzywny w drodze mandatu karnego można nałożyć jedynie wówczas gdy osoba sprawcy i okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a warunkiem nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Podatnik, który nie zgadza się z mandatem, może odmówić jego przyjęcia. 

Szkoła a Covid

Szkoła a Covid

Szkoła a Covid

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. nowelizującym wcześniejsze regulacje w przedmiotowym zakresie, szkoła ma obowiązek prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedmiotowy obowiązek dotyczy szkół podstawowych oraz szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i obejmuje dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, w okresie od dnia 22 marca 2021 do dnia 15 kwietnia 2021. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

W przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000050201.pdf

“Dowód osobisty proszę ……”

“Dowód osobisty proszę ……”

“Dowód osobisty proszę ……”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Wyrokiem z dnia 4 marca 2021r. Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że policja nie może bez uzasadnionej przyczyny legitymować obywateli biorących udział w zgromadzeniach. Sprawa w szczecińskim sądzie była efektem protestu, jaki zorganizowano rok temu pod bramą seminarium duchownego w Szczecinie po premierze filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. Protest miał milczący przebieg, ale jego uczestnicy zostali wylegitymowani przez policję. 

https://adwokatks.pl/wp-admin/