Blog

Hipoteka- wykreślenie bez zgody banku

12 maja 2022
Hipoteka- wykreślenie bez zgody banku

Sąd Najwyższy w grudniu 2021 opublikował uzasadnienie do uchwały z dnia 8 września 2021 roku (sygn. III CZP 28/21) dotyczącej…

Dziecko samo w domu-od kiedy

12 maja 2022
Dziecko samo w domu-od kiedy

Często pojawia się pytanie, kiedy możemy zostawić dziecko bez opieki. Ile lat może mieć dziecko, by zostało samo w domu?…

Przedsiębiorcy – Frankowicze

12 maja 2022
Przedsiębiorcy – Frankowicze

SZANSA dla przedsiębiorców na wyjście ze sprali zadłużenia generowanej przez kredyty frankowe .Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła w czwartek kolejną…

Czy Banki pozywają frankowiczów ?

12 maja 2022
Czy Banki pozywają frankowiczów ?

Osoby , które w batalii z bankami uzyskały zwrot całości kwot wpłaconych z tytułu nieważnej umowy powinny podjąć dalsze kroki…

Bezumowne korzystanie z kapitału

12 maja 2022
Bezumowne korzystanie z kapitału

W Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł jeden z pierwszych wyroków ,w ktorych Sąd oceniał zarzut potrącenia Banku gdzie jednym z…

Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją

2 czerwca 2021
Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją

Adam Bodnar przyłączył się do sprawy zainicjowanej w Trybunale Konstytucyjnym przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o…

Zmiany w ograniczeniach wjazdu do Niemiec

31 maja 2021
Zmiany w ograniczeniach wjazdu do Niemiec

Polska zniknęła z niemieckiej listy obszarów ryzyka epidemicznego co oznacza, że niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec przy przekraczaniu granicy…

Kredyty frankowe na Ukrainie

31 maja 2021
Kredyty frankowe na Ukrainie

Specjalną ustawą wszystkie kredyty zostały przewalutowane na hrywnę. Pod koniec kwietnia Ukraina ostatecznie rozwiązała problem z miejscowym odpowiednikiem polskich kredytów…

Mandaty karne będą wyższe

31 maja 2021
Mandaty karne będą wyższe

Od początku maja Urzędy Skarbowe będą mogły nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości…

Jednak nie 25 marca

23 marca 2021
Jednak nie 25 marca

Oczekiwane z niecierpliwością zwłaszcza przez kredytobiorców orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych nie ukaże się w…

Szkoła a Covid

23 marca 2021
Szkoła a Covid

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. nowelizującym wcześniejsze regulacje w przedmiotowym zakresie, szkoła…

“Dowód osobisty proszę ……”

13 marca 2021
“Dowód osobisty proszę ……”

Wyrokiem z dnia 4 marca 2021r. Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że policja nie może bez uzasadnionej przyczyny legitymować obywateli…

25 marca – posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych

12 lutego 2021
25 marca – posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych

Pytania I Prezesa Sądu Najwyższego 1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu…

Orzecznictwo w sprawie umowy kredytu przewidującego spread walutowy.

5 lutego 2021
Orzecznictwo w sprawie umowy kredytu przewidującego spread walutowy.

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 11 GRUDNIA 2019 r. Dopuszczalność umowy kredytu przewidującego spread walutowy. Skutki całkowitego pominięcia informacji o…

Orzecznictwo w sprawach dotyczących rozwodów

5 lutego 2021
Orzecznictwo w sprawach dotyczących rozwodów

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 maja 2005 r., V CK 646/04 TEZA:Małżonkowi przysługuje uprawnienie do dozwolonej…

Orzecznictwo w sprawach dotyczących ustalenia kontaktów oraz władzy rodzicielskiej

5 lutego 2021
Orzecznictwo w sprawach dotyczących ustalenia kontaktów oraz władzy rodzicielskiej

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24-07-2020, II CZ 25/20  TEZA:Nie istnieje wzorzec normatywny określający treść rozstrzygnięcia sądu…

Orzecznictwo w sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego

5 lutego 2021
Orzecznictwo w sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26-06-2019, VI RCa 32/19 TEZA:Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony…

Najnowsze korzystne orzeczenia wydane w sprawach frankowiczów

27 stycznia 2021
Najnowsze korzystne orzeczenia wydane w sprawach frankowiczów

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18http://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/v-csk-382-18-dopuszczalnosc-umowy-kredytu-522865040 Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wyrok z 18.12.2020, V…

Czy fakt, że kredytobiorca spłacał kredyt we frankach uniemożliwia złożenie pozwu?

27 stycznia 2021
Czy fakt, że kredytobiorca spłacał kredyt we frankach uniemożliwia złożenie pozwu?

Jeżeli chodzi o spłatę w CHF, która jest następstwem zawarcia proponowanego przez bank aneksu, to nie zamyka to drogi do…

Możliwość uzyskania ochrony w sądzie gdy kredyt spłacany jest przez wiele lat, a wysokość raty przewyższa możliwości zarobkowe kredytobiorcy.

27 stycznia 2021
Możliwość uzyskania ochrony w sądzie gdy kredyt spłacany jest przez wiele lat, a wysokość raty przewyższa możliwości zarobkowe kredytobiorcy.

Istnieje możliwość wydania przez Sąd postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia poprzez ukształtowanie przez sąd praw stron postępowania, w ten sposób,…

Różnica w żądaniach w zależności od sytuacji kredytobiorcy

27 stycznia 2021
Różnica w żądaniach w zależności od sytuacji kredytobiorcy

W sytuacji, kiedy Kredytobiorca spłacił wartość nominalną kredytu bank pozostaje bezpodstawnie względem kredytobiorcy, w przypadku ustalenia, że umowa jest nieważna.…

Co z kredytem po rozwodzie?

27 stycznia 2021
Co z kredytem po rozwodzie?

Rozwód i podział majątku nie skutkuje zwolnieniem z długu wobec banku któregokolwiek z kredytobiorców. Rozwiedzeni małżonkowie pozostają wobec banku solidarnie odpowiedzialni…

Co z kredytami gdy stroną umowy są także rodzice?

27 stycznia 2021
Co z kredytami gdy stroną umowy są także rodzice?

W sytuacji kiedy po stronie kredytobiorców mamy kilka osób, wszystkie to osoby są stroną postępowania a więc muszę  podpisać pełnomocnictwo…

Czy sytuacja ta dotyczy tylko kredytów frankowych?

27 stycznia 2021
Czy sytuacja ta dotyczy tylko kredytów frankowych?

Nie. Bank może oferować kredyt w innej walucie, istotne znaczenie mają zastosowane klauzule abuzywne a nie zastosowane waluta, bowiem waluta…

Które umowy są umowami nieważnymi?

27 stycznia 2021
Które umowy są umowami nieważnymi?

Typowe klauzule abuzywne stosowane przez Banki to klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut obcych służących do przeliczania wysokości kredytu. W…

Co zmieniło się po wyroku TSUE?

27 stycznia 2021
Co zmieniło się po wyroku TSUE?

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w sprawie skutków stosowania klauzul niedozwolonych (C-260/18, Dziubak) w…

Dlaczego boimy się rozstania?

5 listopada 2020
Dlaczego boimy się rozstania?

Rozstanie to zmiana – a zmian boimy się najbardziej , bo oznaczają one niepewność . Ona zaś rodzi niepokój i…

Pokaż starsze wpisy