Hipoteka- wykreślenie bez zgody banku

Hipoteka- wykreślenie bez zgody banku

Hipoteka- wykreślenie bez zgody banku

Sąd Najwyższy w grudniu 2021 opublikował uzasadnienie do uchwały z dnia 8 września 2021 roku (sygn. III CZP 28/21) dotyczącej wzruszenia domniemania zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. O sprawie pisałam w poście z dnia 15 września 2021.
Zgodnie z treścią uzasadnienia domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Niniejsze oznacza w praktyce, że możliwe jest wykreślenie wpisu hipoteki banku na mocy wyroku ustalającego w swojej sentencji nieważność umowy kredytu, bez konieczności wszczynania dodatkowych postępowań sądowych i bez potrzeby uzyskiwania zgody banku na taką czynność. Dzięki wspomnianej uchwale każdy frankowicz, mający prawomocny wyrok sądu ustalający w sentencji nieważność jego umowy kredytu, będzie mógł wykreślić hipotekę banku na podstawie wniosku do sądu wieczystoksięgowego.