Dziecko samo w domu-od kiedy

Dziecko samo w domu-od kiedy

Dziecko samo w domu-od kiedy

Często pojawia się pytanie, kiedy możemy zostawić dziecko bez opieki. Ile lat może mieć dziecko, by zostało samo w domu? Czy i kiedy dziecko można zostawić pod opieką starszego rodzeństwa? W kodeksach nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, istnieją jednak paragrafy, którymi możemy się zasugerować. Według prawa bez nadzoru nie powinniśmy zostawiać dzieci do lat siedmiu. Paragraf 6 artykułu 82 kodeksu wykroczeń mówi: “kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Z kolei art. 106 kodeksu wykroczeń mówi o tym, że “kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”.Przedstawiony czyn zabroniony jest zazwyczaj oceniany indywidualnie. Trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, czym jest okoliczność niebezpieczna dla zdrowia człowieka. Teoretycznie, pozostawienie dziecka w domu nie musi zostać zakwalifikowane w ten sposób, chyba że w trakcie nieobecności rodzica doszło do groźnych zdarzeń. Ich charakter może być jednak wszelaki – za niebezpieczną okoliczność wskazuje się chociażby dostęp do kuchenki gazowej .Kiedy więc dzieci mogą zostać same w domu? Zgodnie z przepisami, jest to możliwe wówczas, gdy ukończą one 7. rok życia. Eksperci wskazują jednak na graniczny wiek wynoszący 10, a nawet 13 lat. Warto nadmienić jeszcze, że w przypadku osób niepełnosprawnych, rozgraniczenie wieku nie obowiązuje. Czy starsze dzieci mogą zajmować się młodszymi? Niektórzy rodzice opiekę nad dzieckiem powierzają na przykład starszemu rodzeństwu. Czy jednak to legalne, by nastolatek opiekował się młodszym bratem lub siostrą pod nieobecność dorosłych? Tu również nie ma konkretnych paragrafów. Opierać możemy się m.in. kodeksie cywilnym. Mówi on o tym, że między 13 a 18 rokiem życia małoletni ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Po ukończeniu 13 lat, ponosimy odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Można więc założyć, że skoro nastolatek w tym przedziale wiekowym może podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność (w ograniczonym zakresie), może także opiekować się młodszym rodzeństwem.