Czy sytuacja ta dotyczy tylko kredytów frankowych?

Czy sytuacja ta dotyczy tylko kredytów frankowych?

Czy sytuacja ta dotyczy tylko kredytów frankowych?

Nie. Bank może oferować kredyt w innej walucie, istotne znaczenie mają zastosowane klauzule abuzywne a nie zastosowane waluta, bowiem waluta ta stanowi miernik wartości świadczenia, może to być kredyt indeksowany/denominowany kursem USD, CHF, EURO albo innym.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli (As. SR Małgorzata Bystrowska) w dniu 11 grudnia 2020 roku wydał wyrok, którym zasądził od  Getin Noble Bank S. A. na rzecz powoda kwotę 11.650,94 złotych oraz kwotę 8.805,81 USD i przesłankowo stwierdził nieważność umowy kredytu powiązanej z walutą USD. Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz. Kredytobiorca pierwotnie zawarł z pozwanym umowę kredytu indeksowanego do waluty CHF, jednakże był to okres kiedy Getin Noble Bank odchodził od umów powiązanych z walutą CHF i gdy klient chciał uruchomić kredyt okazało się, że już nie można w walucie CHF i klientowi bank zaoferował kredyt indeksowany do waluty USD, po czym strony zawarły aneks.