Czy fakt, że kredytobiorca spłacał kredyt we frankach uniemożliwia złożenie pozwu?

Czy fakt, że kredytobiorca spłacał kredyt we frankach uniemożliwia złożenie pozwu?

Czy fakt, że kredytobiorca spłacał kredyt we frankach uniemożliwia złożenie pozwu?

Jeżeli chodzi o spłatę w CHF, która jest następstwem zawarcia proponowanego przez bank aneksu, to nie zamyka to drogi do dochodzenia nieważności umowy. Umowę ocenia się, pod kątem klauzul niedozwolonych z chwili jej zawarcia tak więc zawarcie aneksu umożliwiającego spłatę w CHF w większości przypadków nie ma znaczenia. Sądy zasądzają  kwoty spłacone w CHF również w tej walucie.

W przypadku, kiedy umowa przewiduje możliwość spłaty w CHF i kredytobiorca decyduje się na nią, ocenić należy każdorazowo postanowienia przewidujące tę możliwość. Zdarza się bowiem, że Bank otwiera rachunek walutowy w CHF, na którym kredytobiorca ma zapewnić środki, które są pobierane w oparciu o przeliczenia z zastosowaniem kursu ustalanego przez bank, tym samym możliwość spłaty w CHF jest uregulowana również w oparciu o postanowienia umowne.

Nie jest brany pod uwagę sposób wykonania umowy a jej treść, tym samym jeżeli umowa zawiera postanowienia abuzywne, nie ma znaczenia, czy kredyt był spłacany w CHF.