Co zmieniło się po wyroku TSUE?

Co zmieniło się po wyroku TSUE?

Co zmieniło się po wyroku TSUE?

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w sprawie skutków stosowania klauzul niedozwolonych (C-260/18, Dziubak) w kredytach frankowych. Pytanie prejudycjalne zgłosił Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozstrzygał sprawę między państwem Dziubak a bankiem Raiffeissen. 

Prezes UOKiK, zauważa, że po wyroku TSUE z 2019 r. polskie sądy w sprawach kredytów walutowych orzekają o wiele częściej na korzyść konsumentów. Z danych Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu wynika, że 88 proc. spraw w sądach pierwszej instancji zakończyło się korzystnie dla konsumentów.

Zgodnie z wyrokiem TSUE: najistotniejszą kwestią dla oceny ważności umowy, w związku z zawartymi w niej klauzulami niedozwolonymi, jest odpowiedź na pytanie, czy umowa kredytu pozbawiona waloryzacji/indeksacji może nadal obowiązywać, z oprocentowaniem przewidzianym w umowie i bez niedozwolonych zapisów czy też musi być uznana za nieważną w całości. Z orzeczenia TSUE wypływa wniosek, iż obiektywna możliwość utrzymania obowiązywania umowy kredytu wydaje się w opisanych w sprawie okolicznościach niepewna. Tym samym TSUE wyznaczył kierunek dla rozstrzygania spraw przez Sądy krajowe.

19 listopada 2020 roku w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie ogłoszony został wyrok, który ma wszelkie podstawy, aby ukształtować korzystną dla tzw. „frankowiczów” linię orzeczniczą sądów w Szczecinie, w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi. Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że nie istnieje podstawa prawna do uzupełnienia umowy na przykład poprzez zastosowanie kursów średnich NBP. Tym samym Sąd wykluczył takie rozwiązanie z powołaniem się na aktualne orzecznictwo SN i TSUE.