Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. zo.o.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. zo.o.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. zo.o.

Pani adwokat Klaudia Semeniuk świadczy od 11 lat pomoc prawną na rzecz Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej spółka z o.o.

W ramach współpracy kancelaria Pani mecenas podejmuje się interesującychwyzwańzwiązanych
z prowadzeniem spraw o charakterzegospodarczym.

Skalaoraz zakres działalnościSpółki wymaga od pełnomocnika nieustannego pogłębiania wiedzy
z wielu obszarów w których działamy m.in.: wspólnej polityki rolnej i rybackie, polityki regionalnej UE, środków strukturalnych, zakładania i przekształcania firm czy też edukacji.

Merytoryczne i jednocześnie metodyczne podejście pełnomocnika do każdej sprawy ułatwia mi,jako Prezesowi Spółki, podejmowanie decyzji, z uwzględnieniem konsekwencji prawnych i w oparciu
o najaktualniejszą wiedzę, przy jednoczesnym niskim zaangażowaniu własnym.

Daniel Owczarek

Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej sp. zo.o.